نوامبر ٢٠١٧

   

 

 

 

شانزده آذر و زلزله در کردستان

مصاحبه ایسکرا با نسان نودینیان

 

 

ایسکرا: شانزده آذر اعتراضات کارگری دانشگاه ها در ایران شتاب میگیرد، دانشجویان دست به تجمع و اعتراض میزنند. پرچم خواستهایشان را بلند میکنند و با اعتراضات گستره نارضایتی شان علیه حکومت اسلامی به نمایش میگذارند! در کردستان چه خبر بود؟

 

نسان نودینیان: ١٦ آذر روز شناخته شده ای در سطح میلیونی در ایران است. برای دانشجویان، کارگران و معلمان و اقشار مختلف اجتماعی آشنا است.  هر سال مراسم های اعتراضی در دانشگاه ها بمناسبت این روز برگزار میشود. در این روز دانشجویان مطالباتشان و اعتراضشان را به حکومت اسلامی به نمایش میگذارند. بیش از ٤میلیون دانشجو در همه دوره های تحصیلی در دانشگاه ها هستند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از طبقات زحمتکش و ناراضی جامعه هستند. اکثریت قریب به اتفاق آنها با کمبود مالی و کمبود امکانات اسکان، بهداشت و تغذیه درگیر هستند. اعتراضات دانشجویان بخشی از اعتراضات کارگران، معلمان، پرستارها و بازنشسته ها به حقوق های زیر خط فقر است. اعتراضات امسال (١٣٩٦) از ١٣ آذر شروع شد. به نظر من اعتراضاتی رادیکال، بشدت تعرضی با خواستهای آزادیخواهانه و علیه سیستم حاکم و حکومت اسلامی بود. اعتراضات در ظرفیت برگزاری میتینگ و تجمع در دانشگاه ها و تاتر خیابانی برگزار شدند. بیانیه  بیش از ٣٢ تشکل دانشجویی به مناسبت ١٦ آذر هماهنگی و اتحاد دانشجویان را در طرح مطالبات مشترک تقویت کرد.

در ارتباط با اعتراضات داشجویان در شهرهای کردستان ما متاسفانه شاهد تجمعات آنها نبودیم. در کردستان بیش از ٦٢ هزار دانشجو در دانشگاه ها حضور دارند، در شانزده آذر امسال ساکت بودند. ترکیب طبقاتی و مطالبات دانشجویان در کردستان جدا از خواست و موقعیت طبقاتی دانشجویان در سطح سراسری نیست. دانشجویان در کردستان مخالف حکومت اسلامی هستند. ناهماهنگی و همزمانی نبودن اعتراضات داشجویان در کردستان با اعتراضات سراسری مساله مهمی است، باید کار در میان دانشجویان را دقیق تر و پیگیر و فعالانه پیش برود. تلاش ما این است که گرایش سوسیالیستی و کمونیسم کارگری را تقویت کنیم. در خارج از محیط دانشگاه ها در میان کارگران و معلمان، جنبش آزادیخواهی زنان، فعالین حقوق کودکان، فعالین محیط زیست، کمونیسم کارگری نفوذ و هژمونی سیاسی دست بالایی را دارد. اعتراضات آنها تحت تاثیر خواست و شعارهای کمونیسم کارگری است. ما باید تلاش کنیم محیط دانشگاه ها با فضا و موقعیت گرایش سوسیالیستی و رادیکال موجود در شهرهای کردستان را هماهنگ کنیم و البته هماهنگی و ارتباط نزدیک فعالین چپ و سوسیالیستی دانشکاه ها با فعالین دانشکاه ها در تهران و سایر شهرها اهمیت بالایی دارد.

 

ایسکرا: زلزله سرپل ذهاب فصل نوینی از رابطه مردم در ایران با جمهوری اسلامی را استارت زد. پیامدهای زلزله در زندگی مردم در این مناطق و دستاوردهای همبستگی مردم با زلزله زدگان را چگونه تعریف میکنید.

 

نسان نودینیان: زمین لرزه  ٢١ آبان ماه ١٣٩٦ ایران - عراق به بزرگی ٧٫٣ ریشتر یکی از قویترین زمین لرزه ها بود . در نیم قرن گذشته ما شاهد زمین لرزه های مهیب و فاجعه باری بوده ایم. هزاران نفر متاسفانه جان خود را از دست داده اند، هزاران نفر معلول شده اند و چند میلیون نفر از مردم  آواره شده اند. 

در زلزله ٢١ آبان مشارکت و حمایت مردم در سطح سراسری در ایران، کردستان و تا حدودی خارج از ایران نسبت به گذشته متفاوت بود. زلزله سرپل ذهاب و کرمانشاه به زلزله سیاسی تبدل شد. مردم وقتی شاهد

برخورد پاسیف و غیر مسئولانه حکومت اسلامی بودند، سیل حمایتهای همه جانبه را آگاهانه و با کاروانهای کمک رسانی سازماندهی کردند. کمک رسانی و دیدار و ملافات و همبستگی مردم محدود به شهرهای کردستان نبود، از همه جا از شمال تا جنوب از شرق تا مناطق مرکزی و از خارج از کشور کمک رسانی به مردم زلزله زده در جریان بود. این هجوم انسانی و این همه حمایت و تصویرهای شورانگیز که توسط  مردم، زنان و مردان، جوانان و کودکان به نمایش گذاشته شد، مضمون اجتماعی ــ سیاسی حمایتها را تثبیت کرد.

مردم در شهرهای کردستان تجارب ارزنده و قابل اتکایی در سازماندهی کمک رسانی های وسیع و گسترده دارند. از سالها قبل از بدو شروع حاکمیت  سیاه و خودگمارده حکومت اسلامی این ابتکارات توده ای در جریان بوده، در کوج تاریخی مردم مریوان پنجم مردادماه سال ١٣٥٨  که در نقطه ای مرزی به اسم "کانی میران" دست به کوچ اجباری برای جلوگیری از حمله خونین ارتش و سپاه پاسداران زده بودند، هزاران نفر از سنندج، سقز و بانه، مهاباد و بوکان از مردم شهر مریوان حمایت کردند و دست به راه پیمایی زدند. در جریان حمله داعش به مردم کوبانی و شنگال در شهرهای کردستان کمک رسانی های گسترده ای در مراکز شهر برپا شد و مردم صمیمانه به آوارگان و مردم فراری از دست داعش ( تروریسم اسلامی) کمک کردند.

این تجارب ارزنده هستند. اینها جلوه های انسانی از جامعه ای را به نمایش میگذارد که آگاهانه برای نجات انسانها در کنار هم قرار میگیرند و همصدا و هم گام میشوند. سفره فقیرانه خود را در میان آوارگان، کودکان و سالمندان تقسیمی صمیمانه کردند. کودکان در میادین مرکزی شهرها لباس های گرم و اسباب بازی هایشان را به کودگان زلزله زده هدیه دادند. بشریت به این همه حمایت های صمیمانه افتخار میکند. و در عین حال برای ما که درگیر سازماندهی جنبشی قوی و رادیکال برای سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه در ایران هستیم، روزنه های بسیار باز و قابل اتکایی را برای تقویت جنبش سرنگونی و هدایت جامعه به  خصوصیات انسانی، رهایی بخش و سوسیالیست را باز کرد.

برای ما دوره نوینی باز شده. این دوره اگر در بطن پیشروی های اجتماعی و عروج طیف وسیعی از فعالین و سخنگویان جنبش های اجتماعی سربر آورده، تعریف وظایف نوینی است برای تحقق و تسهیل سازمان اجتماعی و توده ای مردم. مابه اذا زلزله سیاسی و پیامدهای حمایتی مردم حضور و دخالت موثر و فعال در اوضاع سیاسی و سازمان اعتراضات شهری و مدرن است.

هم اکنون  طیف وسیعی از فعالین عرصه های مختلف اجتماعی مدافعین حقوق کودک، سالمندان، کارگران و دانشجویان در مناطفی که آوارگان زلزله سرپل ذهاب زندگی میکنند، حضور دارند. حضور آنها کمک بزرگی است به تقسیم کمک های مردمی.

هم اکنون زلزله زدگان در اردوگاه ها در کنار روستاهایی که در اثر زلزله مخروبه شده اند، زندگی میکنند. به مسکن مناسب، امکانات دارویی و بهداشتی، و حمام و توالت بهداشتی نیاز ضروری و فوری دارند. این خواستها باید در همه جا سراسری شود. باید برای تخقق آنها مبارزه کرد، جنگید و خواستها را بزور اعتراض و مبارزه به دولت تحمیل کرد. یکی ازعرصه های فعالیت فعالین عرصه های اجتماعی تقویت مبارزه مردم زلزله زده است.

 

ایسکرا  ۹۱۴