سپتامبر ٢٠١٧

   

 

اطلاعیه خبری شماره ۵ کمیته کردستان

بیش از ده هزار نفر در تظاهرات و تجمع شهر بانه شرکت دارند

 تظاهرات بیش از ده هزار نفر در شهر بانه در اعتراض به کشتن کولبران همچنان ادامه دارد

بنا به اخبار منتشر شده تا کنون ده نفر بازداشت و متعاقبا آزاد شده اند

تیراندازی ماموران آدمکش اسلامی همچنان ادامه دارد

مردم خشمگین شهر بانه همچنان در اطراف فرمانداری این شهر، در محله کمربندی یک ، محله بیمارستان و اطراف هتل هاله حضور دارند

مقامات حکومت و نیروهای رژیم در وحشت از اشغال فرمانداری از سوی معترضین هستند