سپتامبر ٢٠١٧

   

اطلاعیه خبری شماره ٢ کمیته کردستان

شهر بانه در اعتصاب عمومی

اعتصاب مردم بانه در محکومیت کشتن دو کولبر! طبق آخرین اخبار امروز سه شنبه ١٤شهریور مردم مبارز بانه دست به اعتصاب عمومی زده اند. در شهر بیشتر مغازه ها بسته شده اند. شهر بحالت اعتصاب درآمده است.

مردم میگویند دوکولبر جانباخته بدستور فرماندار جدید شهر بانه مورد شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی قرار گرفته اند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران از اعتصاب مردم بانه حمایت میکند.

کوتاه کردن دست جنایتکارانه نیروهای نظامی حکومت اسلامی و جلوگیری از کشتن کولبران توسط نیروهای نظامی را باید با اعتراضات محلی نمونه اقدام انقلابی مردم بانه در روزهای ١٣و١٤ شهریور و با گسترده کردن اعتصابات توده ای در شهرهای کردستان، عملی میشود.