اوت ٢٠١٧

   

  

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: قاتل مصلح حسینی حکومت اسلامی است!

 

 

http://rowzane.com/nduiopf/uploads/2017/08/mos-h.jpg

اشتراک گذاری

خبر؛ بامداد  پنج‌شنبه دوم شهریوماه ٩۶، ٢۴ اوت ٢٠١٧  مأموران شهرداری منزل مسکونی درحال ساخت در سنندج را آتش زدند.

شاهدان عینی میگویند: ٣ تن از مأموران شهرداری با ریختن بنرین به روی ساختمان اقدام به آتش زدن این منزل مسکونی کرده و فرار کرده‌اند.

این حادثه در میدان نبوت، خیابان لاله، کوچه بابایی روی داده است.

به گفته شاهدان عینی، در این حادثه، مصلح حسینی کارگر ساختمانی  دچار سوختگی ٧٠ درصد میشود!

طبق اخبار منتشر شده در تلگرام و سایتها با تاسف فراوان مطلع شدیم که مصلح حسینی جان خود را از دست داده است!

حمله مامورین مزدور شهرداری سنندج ادامه سیاست و فشارهایی است که جمهوری اسلامی علیه ساکنین و مردم شهرها پیش گرفته است، انجام شده.

حمله به محل سکونت مردم   به هر بهانه ای محکوم است.

حکومت اسلامی مسئول قتل  مصلح حسینی است!

ما  مردم سنندج را به اعتراض خیابانی علیه فشار و کنترل هایی که اخیرا در شهر سنندج پیش گرفته است، فرا میخوانیم.

در مراسم گرامیداشت مصلح حسینی کارگر ساختمانی وسیعا شرکت کنید.

مراسم گرامیداشت را با اعلام کیفرخواست و در محکومیت مرگ مصلح حسینی در کنار خانواده او برگزار کنید.

 

مرگ بر رژیم جنایتکار اسلامی ایران

۶ شهریور ۶١٣٩

٢٨ اوت ۲۰۱۷