اوت ٢٠١٧

   

توطئه مشترک دولت و عناصر کاسه لیس جمهوری اسلامی علیه کارگران شرکت و صنعت مهاباد

 

حقوق و مزایای کارگران کشت و صنعت مهاباد بیش از بیست ماه  است پرداخت نشده. کارگران با مشکل دریافت نکردن حقوق درگیرند و   اداره کار هم حق بیمه بیکاری  به آنها را پرداخت نمیکند.

کارگران چند ماه قبل اقدام به توقیف واحد شماره ٢ کشت و صنعت مهاباد میکنند، و قصد فروش و یا واگذاری این واحد را دارند، تا بدینوسیله بتوانند بخشی از حقوق های خود را تامین کنند. اما دادگستری وضعیت این واحد را به دلائل (معوفات مالیاتی و بانکی) بلاتکلیف گذاشته  و مانع فروش و واگذاری میشود.

زد و بند های پنهان و پشت پرده برخی از اطرافیان یکی از مسئولان این شهرستان سعادت برای تصرف این واحد تولیدی توطئه مشترکی است که علیه معیشت و سفره کارگران تدارک دیده شده است. مزدوران حکومت اسلامی و کاسه لیس های وابسته به آنها میخواهند با توطئه مشترکشان مانع فروش و واگذاری واحد شماره ٢ کشت و صنعت توسط کارگران شوند.

در ۴ سال گذشته و در دوره دولت یازدهم روحانی کارگران کشت و صنعت مهاباد و دیگر واحدهای وابسته به آن ده ها بار دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. کارگران در مقابل فرمانداری مهاباد و شهرستان سعادت دست به راه پیمایی زدند.  کارگران کشت و صنعت مهاباد   در محل مجتمع کشت و صنعت با اعلام اعتصاب و همزمان به مدت بیش از دو ماه دست به تحصن زدند و خواهان گرفتن حقوق های پرداخت نشده شدند. مقامات جنایتکار حکومت اسلامی فرماندار مهاباد و سعادت هر بار با وعده های پوچ و توخالی با فرار از صحنه حاضر نشده اند برای تحقق مطالبات کارگران اقداماتی موثر انجام دهند.

پرداخت نکردن بیش از ٢٠ ماه حقوق و مزایای کارگران و پرداخت نکردن حق بیمه به کارگران توسط مسئولین اداره کار و  و فرماندار مهاباد و سعات آباد اقدامی جنایتکارانه است.

ما کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد را به ادامه اعتراض در شکل تجمع و راه پیمایی همراه خانواده هایشان فرا میخوانیم. مردم شهرهای مهاباد و سعادت را به حمایت و پشتیبانی از  کارگران مجتمع کشت وصنعت مهاباد دعوت میکنیم

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۶اوت۲۰۱۷