مارس ۲۰۱۷

          

یک کولبر در مرز سردشت بر اثر سرما جان باخت

روز ٦ مارس ٢٠١٧ یکی از کارگران کولبر به اسم كاروان قادری اهل روستای میرآباد

بر اثر سرما جان باخت. سه کارگر مرزی (کولبر) که در نزدیكی "بیوران" سردشت در میان برف و سرما گیر افتاده بودند. کارگران کولبراین سه کارگر را به بیمارستان منتقل کردند. متاسفانه یكی از این کارگران روز ٦ مارس جانش را از دست داد.

کارگران مرزی از ترس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ناچارا از راههای سخت و ارتفاعات سعب العبور مرز باید از خط مرزی عبور کنند. از جمله طبعات عبور از راههای سخت و کوهستانی سرمای شدید، سقوط از کوه و برف زیاد و بهمن برف از این ارتفاعات است که تا کنون جان دهها کارگر را قربانی گرفته است.

عبور از مرز برای مردم کارکن مناطق مرزی یک اجبار برای تامین امرارمعاش است. زیرا اکثریت بالایی از مردم زحمتکش مناطق مرزی بیکار و محروم هستند و منبعی بجز کار در مرز و حمل کالا برای امرار معاش ندارند.

کمیته کردستان حزب ضمن تسلیت به خانواده و بستگان این کارگر جان باخته از همه مردم منطقه میخواهد که رژیم اسلامی را تحت فشار بگذارند تا کارگران کولبر ناچار به عبور از راههای سخت و خطرناک نباشند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٦ مارس ٢٠١٧