مارس ۲۰۱۷

          

 

یکی دیگر از کارگران مرزی با شلیک گلوله کشته شد

متاسفانه روز پنجشنبه ٥ اسفند ١٣٩٥ یكی دیگر از كارگران مرزی به اسم سلیمان عباسی در مناطق مرزی سردشت مورد هدف گلوله نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت. مرزهای کردستان ایران و عراق به میدان کشتار کارگران مرزی تبدیل شده است. طبق آمار منتشر شده در طول سال ٩٥  تا کنون حدود ٢٠٠ نفر از کارگران  مرزی معروف به کولبر جانشان را از دست داده اند. صدها نفر زخمی شده اند. آخرین مورد قربانی در این مرز که به قتلگاه کارگران کولبر تبدیل شده است آقای سلیمان عباسی تنها نآن آور خانواده بود.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن تسلیت به خانواده و بستگان آقای عباسی این جنایت رژیم اسلامی را محکوم میکند و مردم منطقه را فرامیخواند که علیه این جنایات به میدان بیایند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٦ اسفند ١٣٩٥