مارس ۲۰۱۷

          

 

 

موجی از دستگیری و احضار فعالین کارگری در استان کردستان

 

طبق اخبار منتشر شده در روزهای اخیر تعداد زیادی از فعالین کارگری و مدنی احضاریه دریافت کرده و تعدادی هم دستگیر شده اند. بر اساس این احضاریه ها باید این فعالین خود را به ادارات امنیتی مانند اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و حراست سپاه و... معرفی کنند

قبلا در شهر کامیاران محمد رضا آهنگر یکی از فعالین کارگری دستگیر و بعد از چند روز بیخبری معلوم شد در زندان سنندج است. این فعال کارگری در قرنطینه بسر میبرد و به خانواده او اجازه ملاقات نداده اند. طبق آخرین خبر مقامات امنیتی به خانواده او گفته اند اگر اسناد و مدارک وثیقه آماده بشود بعد از تعطیلات نوروزی پرونده او بررسی خواهد شد

در ادامه احضاریه و بازداشتهای اخیر خالد حسینی یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج احضار و روز جمعه سوم فروردین ٩٦ به اداره اطلاعات نیروهای انتظامی مراجعه کرده است. بعد از احضار او خبری از این فعال کارگری نیست

روز شنبه چهار فروردین ٩٦خبر رسید که سعید یوزی یکی دیگر از فعالین شهر کامیاران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است و هنوز خبری از محل بازداشت او در دست نیست

طبق منابع خبری ما تعداد دیگری از فعالین کارگری و مدنی احضاریه دریافته کرده اند و تعدادی هم از طریق تلفن مورد تهدید قرار گرفته اند

در آستانه سفر روحانی به کردستان برای تبلیغات انتخاباتی نیروهای امنیتی رژیم اسلامی به منظور ایجاد فضای رعب و ترس تعداد زیادی از فعالین شهرهای کردستان را احضار و دستگیر کرده اند

حکومت اسلامی ایران برای گرم کردن بازار "انتخابات" از یکسو از طریق روحانی و عوامل حکومتی دیگر به بحث حقوق مدنی و غیر قانونی بودن دخالت در زندگی مردم دامن زده و یکبار دیگر میخواهد تعدادی ازمردم را برای دوام و بقا حکومت ضد انسانی و ضد کارگری اش به پای صندوق های رای بکشاند و از سوی دیگر به دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری و فعالین دفاع از حقوق مدنی و انسانی دست میزند. برای زمینه سازی سفر روحانی جنایتکار و مکار نیروهای امنیتی رژیم در کردستان به دستگیری و انسان ربایی دست میزنند تا به همگان اعلام کنند که در بر همان پاشنه میچرخد و این حکومت با بگیر و ببند و بستن دهانها و غل و زنجیر و زندان پا برجاست


 
حکومت اسلامی ایران نیک میداند که مردم ایران این حکومت را نمی خواهند و اکنون فعالین کارگری و حقوق مدنی و مدافعین واقعی حقوق شهروندی در بین مردم ایران ارج و قرب و محبوبیت فراوانی دارند. اما چپاول کنندگان و دزدان و قاتلین مردم بر دریایی از نفرت عمومی تکیه زده اند. آنها برای ادامه حکومت دزد و سرکوبگر خود علاوه بر ریاکاری و دروغگویی بجز سرکوب و زندانی کردن انسانهای شریف و مبارز راه دیگری نمیشناسند. باید بساط این جانیان را جمع کرد


مردم آزادیخواه کردستان!


 
در مقابل در زندانها باید تجمع کرد و خواهان آزادی همه دستگیرشدگان شد. خانواده های دستگیر شدگان را تنها نگذارید. با تجمع و اعتراض و جمع آوری تومار و دامن زدن به بحث و پخش اخبار دستگیری ها در رسانه های اجتماعی باید به یک جنبش وسیع علیه این دستگیری ها دامن زد


 
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن محکوم کردن سیاست بگیر و ببند جمهوری اسلامی از مردم کردستان میخواهد که پاسخ محکمی به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی بدهند. ما خواهان آزادی همه بازداشتیها و پایان دادن به فضای رعب و وحشت اخیر هستیم و از مردم آزاده انتظار داریم علیه این سیاست رژیم قاطعانه بایستند و مضحکه انتخاباتیشان را بر سرشان خراب کنند


کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران


٥ فروردین  ١٣٩٦