دسامبر ۲۰۱۶

           

عملیات تروریستی در اردوگاه حزب دمکرات کردستان را محکوم میکنیم

 

طبق گزارشات منتشر شده غروب روز ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ دو بمب با فاصله چند دقیقه در اردوگاه حزب دمکرات کردستان ایران و نزدیک مقر دفتر سیاسی این حزب در شهر کویه واقع در کردستان عراق منفجر شده است. تا کنون پنج پیشمرگ حزب دمکرات و یک نفر از نیروهای امنیتی کردستان عراق جان باخته اند و چهار نفر زخمی شده اند که حال یکی از زخمیها وخیم گزارش شده است. در این اقدام تروریستی یک نفر از نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کردستان عراق نیز به قتل رسیده است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران این عمل تروریستی را محکوم میکند. بدون شک عملیات بمبگذاری و تروریستی علیه اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی باید از جانب همه جریانات سیاسی اپوزیسیون محکوم شود. تا کنون همه شواهد نشان میدهد که این عمل تروریستی کارعوامل تروریست جمهوری اسلامی بوده است.

ما ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان این واقعه تروریستی و آرزوی بهبودی برای زخمیها، از حکومت منطقه ای کردستان بویژه اتحادیه میهنی به عنوان حاکم این منطقه میخواهیم عاملان و آمران این عمل تروریستی را به مردم معرفی کند. 

در کردستان عراق تا کنون حکومت جنایتکار اسلامی، هر جا که امکانش را داشته از اپوزیسیون و مردم معترض و فعالین سیاسی ضدحکومت اسلامی ترور کرده و سعی در ایجاد فضای وحشت حتی در کردستان عراق کرده است. انفجار بمب در مقابل دفترسیاسی یک حزب اپوزیسیون حکومت اسلامی در ادامه جنایات تا کنونی این حکومت و در حقیقت گسترش دادن آدمکشی های این حکومت است. ما از مردم کردستان عراق و از همه سازمانهای مخالف حکومت اسلامی میخواهیم متحدانه در مقابل این جنایات ایستاده و مانع گسترش تروریسم اسلامی در کردستان عراق بر علیه احزاب اپوزیسیون و فعالین سیاسی شوند. 

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ دسامبر ۲۰۱۶