دنيا بدون فراخوان سوسياليسم ، بدون اميد به سوسياليسم ، بدون "خطر" سوسياليسم ، به چه منجلابى بدل ميشد!

منصور حكمت

اساس سوساليسم انسان است ، سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است .

منصور حكمت

Wednesday, April 09, 2014

برای مطالعه مقالات و اطلاعیه ها به صفحه آرشیو نشریه مراجعه کنید

صفحات ويژه

آرشيو اطلاعيه ها

مقالات

صفحه منصور حكمت 

اگر بازهم موفق نشدیم چه؟

تفاوتهاى ما

گفتگو در باره كمونيسم كارگرى

!اين حزب شماست

دمكراسى : تعابير و واقعيات

اسلام، حقوق کودک 
و حجاب - گيت راه کارگر

ترجمه کردی سخنان افتتاحیه حمید تقوایی در کنگره هفتم حزب

ترجمه كردى قطعنامه در مورد اوضاع سیاسى کردستان و وظایف ما

من و يادداشتهاى روزانه ام

كتابى از شمى صلواتى

سه مقاله ( ناسيوناليسم ، فدراليسم )

صفحه ويژه نشريه ايسكرا  

صفحه ويژه تلويزيون ايسكرا

همراه آرشيو برنامه ها

صفحه دبير كميته مركزى حميد تقوايي

اعضاي كميته كردستان

تماس با هيئت اجرايى
سايتهاي ديگر
 صفحه ويژه انشعاب در حزب
چند آهنگ جالب
كتابها
خيزشهاى شهرى در كردستان از محمد آسنگران
چند نوشته از اصغر كريمى

بيوگرافى منصور حكمت از سهيلاشريفي

بخش ١ بخش ٢

فصلنامه رها
عروج و خروج گرايش راست از حزب كمونيست كارگري ايران
اسناد مباحثات درونى حزب كمونيست كارگرى ايران
سخنرانيهاى كنگره پنجم ، چهارم و سوم

 

 

آرشيو اطلاعيه ها

 

صدها نفر در اعتراض به قتل يک جوان

در دزلي تحصن کرده و جاده را بستند!

۱۸ مارس
 

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار

 
۱۶ مارس

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش دوم میزگرد ایسکرا با

نسان نودینیان، ناصر اصغری و عبدل گلپریان

در مورد روز جهانی کارگر

 

کارگران کولبر مرزی نیازمند حمایت هستند

عبدل گلپریان

نگاه هفته:اخبار رویدادهای هفته در شهرهای مختلف کردستان

ایسکرا-722

نسان نودینیان

اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق

ایسکرا-722

یدی محمودی

میزگرد ایسکرا با

 محمد آسنگران، نسان نودینیان، ناصر اصغری و عبدل گلپریان

در مورد روز جهانی کارگر

 

برای تدارک اول ما مه

نسان نودینیان

 

نگاه هفته:اخبار رویدادهای هفته در شهرهای مختلف کردستان

ایسکرا-721

نسان نودینیان

 

اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق

ایسکرا-721

یدی محمودی

 

ناسیونالیسم کرد، ناسیونالیسم اوکراینی

عبدل گلپریان

 

دردی جانگاه بنام  زندگی کولبران در کردستان ایران!

محمدامین کمانگر

اعتراض عریان رنساس عصر حاضر

عبدل گلپریان

 

بحران اوکراين يا جدال غرب و روسيه

محمد آسنگران

کارگران کولبر

صدها کشته در سال!

نسان نودینیان

 

نگاه هفته:اخبار رویدادهای هفته در شهرهای مختلف کردستان

ایسکرا-720

نسان نودینیان

 

 در حسرت خاک و مرز

دفاع حزب دمکرات کردستان از مجازات اعدام

عبدل گلپریان

 

اخبار هفتگی از رویدادهای کردستان عراق

ایسکرا-718

یدی محمودی

 

web master: Soleyman Sigarchi

soleyman_s@hotmail.com  

مدير سايت : سليمان سيگارچي